Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. spalio 20 d.
Paskelbta: 2019-10-20 12:37:54

 

1. Šį mėnesį, pašvęstą Švč. Mergelės Marijos garbei, kasdien kalbėkime Rožinį.

2. Šią savaitę, antradienį, minimas Šv. Jonas Paulius II, popiežius.

3. Vyrams! Ketvirtadieniais vyrai renkasi bendrai maldai, Šv. Rašto skaitymui bei Dievo šlovinimui. Organizatoriai kviečia vyrus, nelikti abejingais tikėjimui, atvykti ketvirtadieniais 19 valandą į Vytauto g. Nr.25 bendrai maldai ir dvasiniam augimui.

4. Ketvirtadienio vakare kelioms minutėms buvo užvažiavęs Marijonų vyriausias vadovas. Paaiškino, kodėl buvo parduotas Palaimintojo namas. Jis gavęs visą eilę pranešimų iš buvusio klebono, jog tas namas neša vienuolynui nuostolius, kiekvieną mėnesį vis nuostoliai. Todėl jis nurodęs parduoti šį pastatą, kas ir buvo atlikta, tačiau jis nenurodė, kam parduoti. Dėl Marijonų gimnazijos pardavimo įvyko nesusipratimas. Ne taip buvo suprastas jo pasiūlymas. Jis siūlė tik perimti mokyklos šeimininko teises, o ne parduoti. Mokykla, užtikrino jisai, tikrai nebus parduodama. Tai tvirtas žodis. Be to, iš generalinės Romos kasos jau pervesta 6,5 tūkstančio eurų į mūsų bažnyčios kasą – tai padengimas įsiskolinimo, su kuriuo perėmiau administratoriaus pareigas.

5. Asmenis, pergyvenusius šeimos skyrybas ir turinčius sunkumų, kviečia į pirmą susitikimą spalio 29 dieną 18 val. Vytauto g. 25.

6. Jau galima užsirašyti Vėlinių oktavos Šv. Mišioms sekmadieniais bažnyčios gale, šiokiadieniais zakristijoje arba vienuolyno raštinėje.


Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

aukštyn