Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. lapkričio 02 d. VĖLINĖS
Paskelbta: 2019-10-31 17:46:31

 

1. Šiandien Visų Mirusiųjų paminėjimo diena. Pamaldos bus sekmadienio tvarka.

2. Šiandien mėnesio šeštadienio Mišios Švč. M. Marijos garbei aukojamos jūsų intencijomis šeštadienį 9.30 val.

3. Šiandien po sumos šv. Mišių bus gedulinė procesija bažnyčios viduje, o 15.00 val. bus šventinami paminklai tiek senosiose, tiek naujosiose miesto kapinėse. Prašome rinktis prie pagrindinių kapinių vartų.

4. Sekmadienį visose Šv. Mišiose melsimės Vėlinių oktavos intencijomis už mirusius. Vėlinių oktavos Šv. Mišios šiokiadieniais ryte 8.00 ir 9.00 val., vakare 17.00 val. giedamas šv. Rožinis, o 18.00 val. Šv. Mišios.

5. Šiandien kiekvienas tikintysis, esantis malonės būsenos, aplankęs bažnyčią ir pasimeldęs „Tėve mūsų“ malda bei sukalbėjęs Tikėjimo išpažinimą, o Oktavos metu pamaldžiai aplankęs kapus ir pasimeldęs už mirusius, gali pelnyti atlaidus mirusiųjų naudai.

6. Informuojame, kad devocionalijų įsigyti galima „Diemedžio“ pastate antrame aukšte.

7. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susirinkimas bus lapkričio 10 d. 10.00 val. parapijos salėje.

 


Administratorius kun. Stasys Puidokas MIC

 

aukštyn