Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. lapkričio 03 d.
Paskelbta: 2019-10-31 17:51:55

 

1. Šiandien visose Šv. Mišiose melsimės Vėlinių oktavos intencijomis už mirusius.

2. Svarbesnės šios savaitės dienos:
• rytoj minėsime Šv. Karolį Boromiejų, vyskupą;
• šeštadienį Laterano Bazilikos Pašventinimo šventė.

3. Vilniaus Aušros Vartų šventovėje lapkričio 10 – 17 dienomis atlaidai.

4. Informuojame, kad devocionalijų įsigyti galima „Diemedžio“ pastate antrame aukšte.

5. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susirinkimas bus ateinantį sekmadienį 10.00 val. parapijos salėje.

 

 

Administratorius kun. Stasys Puidokas MIC

 

aukštyn