Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. lapkričio 10 d.
Paskelbta: 2019-11-09 18:50:37

 

1. Svarbesnės šios savaitės dienos:
• rytoj minėsime Šv. Martyną Turietį, vyskupą;
• pal. Jurgio Matulaičio minėjimas. 11 val. užtarimo malda, 11.30 val. Rožinis, 12 val. Šv. Mišios. Kviečiame dalyvauti, pagerbti žemietį ir tautietį.

2. Šeštadienį 12 val. Šv. Mišios Aušros Vartų Dievo Motinos Marijos garbei ir Marijos Legiono susikaupimo valanda. Melsimės aukotojų intencijomis.

3. Vilniaus Aušros Vartų šventovėje prasidėjo atlaidai. Atlaidai baigsis lapkričio 17d.

4. Lapkričio 17 d. organizuojama kelionė į Vilnių‚ Aušros Vartus. Užsirašyti „Diemedžio“ parduotuvėje. Dar yra laisvų vietų, paskubėkite.

5. Kviečiame vaikus (11-13 metų), priėmusius pirmąją šv. Komuniją, jungtis į vaikų grupelę. Kartu mokysimės bendrauti, klausytis, priimti vieni kitus, melstis bei dovanoti savo laiką ir talentus. Susitikimai vyks pirmadieniais Šv. Šeimos seserų namuose Alyvų g. 9. Pirmasis susitikimas vyks rytoj 15val. Plačiau skelbimų lentoje.

 

 

Administratorius kunigas Stasys Puidokas, MIC

aukštyn