Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. lapkričio 17 d.
Paskelbta: 2019-11-16 17:58:09

 

1. Svarbesnės šios savaitės dienos:
• trečiadienį minėsime Šv. Rapolą Kalinauską, vienuolį, kuris gimė Vilniuje, buvo vienas iš 1863 m. sukilimo vadų Lietuvoje;
• ketvirtadienį - Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas;
• penktadienį - Šv. Cecilija, mergelė, kankinė, muzikos globėja. Pasimelskime už choristus.

2. Ateinantį sekmadienį jau Kristaus Visatos Valdovo šventė. Tai paskutinis sekmadienis prieš adventą.

3. Šunskų bažnyčiai reikia spintų. Jei kas ruošiasi atnaujinti baldus, tai panaudotą, bet tvarkingą spintą pasiūlykite Šunskų klebonui.

4. Kviečiame vaikus (11-13 metų), priėmusius pirmąją šv. Komuniją, jungtis į vaikų grupelę. Kartu mokysimės bendrauti, klausytis, priimti vieni kitus, melstis bei dovanoti savo laiką ir talentus. Susitikimai jau vyksta pirmadieniais 15.00 val. Šv. Šeimos seserų namuose Alyvų g. 9.

Administratorius kunigas Stasys Puidokas, MIC

 

aukštyn