Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. lapkričio 24 d.
Paskelbta: 2019-11-23 18:44:10

 

1. Šiandien Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė. Paskutinis liturginių metų sekmadienis. Įvykdžius įprastas sąlygas suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris viešai kalba Žmonijos paaukojimo Jėzui Kristui Karaliui aktą „Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau...“

2. Ateinantis sekmadienis pirmasis Advento sekmadienis, Rarotos ryte 8.00 val.

3. Šią savaitę, šeštadienį, švęsime Šv. Andriejų, Apaštalą.

4. Ketvirtadienio vakare 18.00 val. Šlovinimo vakaras. Kviečiame dalyvauti.

5. Gruodžio 01 d. vyks Marijos radijo renginys – MARIJATONAS. Tą dieną Lietuvos katedrose, bazilikose ir kai kuriose bažnyčiose, tame tarpe ir mūsų bazilikoje, prieš ir po šv. Mišių bus renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybai !!!
Per kelis statybų metus jūsų visų dėka naujasis pastatas gerokai išaugo, bet dar laukia išorės apdailos darbai ir visas vidaus įrengimas. Todėl kviečiame aktyviai dalyvauti Marijatone ir savo auka prisidėti prie kylančios studijos.
Atvyks Marijos radijo savanoriai.

 


Administratorius kunigas Stasys Puidokas, MIC

 

aukštyn