Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. gruodžio 1 d.
Paskelbta: 2019-11-30 21:52:17

 

1. Šiandien pradedame Adventą. Tai rimties ir dvasinio pasiruošimo Kristaus gimimo šventėms laikotarpis. Advento rekolekcijos gruodžio 22 dieną, tai paskutinis sekmadienis prieš Kalėdas. Advento metu, sekmadieniais 7.30 val., giedamos Švč. M. Marijos valandos, o Rarotos 8.00 val.

2. Šią savaitę antradienį minėsime Šv. Pranciškų Ksaverą, kunigą.

3. Penktadienį ryte 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį už geradarius ir aukotojus, po Šv. Mišių Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Adoracija tęsis iki vakaro pamaldų.

4. Šeštadienį minėsime Šv. Ambraziejų, vyskupą, Bažnyčios mokytoją, o ryte 9.30 val. minėsime pirmą mėnesio šeštadienį pasivesdami Švč. M. Marijos globai, melsdamiesi aukotojų intencijomis.

5. Informuojame, kad bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje teikiamos šarvojimo paslaugos.

6. Šiandien vyksta Marijos radijo renginys – MARIJATONAS.
Prieš ir po šv. Mišių renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybai !!! Jūs savo auka galite prisidėti prie kylančios studijos ir koplyčios pastato. Marijos radijo savanoriai laukia jūsų bažnyčios gale. Plačiau skelbimų lentoje.


Administratorius kunigas Stanislovas Puidokas, MIC

 

aukštyn