Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 m. kovo 8 d.
Paskelbta: 2020-03-08 12:33:36

 

1. Šiandien Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos dvasinis susirinkimas 10.00 val. parapijos salėje.

2. „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po rytinių 8.00 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

3. Kiekvieną Gavėnios penktadienį Kryžiaus kelio pamaldos vyksta 17.15 val., o sekmadienį po Sumos, apie 13.00 val., o 17.00 val. į Kryžiaus kelio pamaldas kviečia Marijonų gimnazijos bendruomenė.

4. Trečiadienį Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventė. Kviečiame pasimelsti už Lietuvą šv. Mišiose 12.00 val.

5. Šį ketvirtadienį Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo diena. 11.30 val. Rožinis, 12.00 val. šv. Mišios prie Palaimintojo relikvijų. Dalyvaus Marijos radijo savanoriai, galėsite paaukoti Marijos radijui.

6. Šį penktadienį Bažnyčia kviečia pasimelsti minint Šventojo Tėvo Pranciškaus išrinkimo popiežiumi septintąsias metines.

7. Gavėnios metu surandame daugiau laiko maldai ir laikomės pasninko. Tikras pasninkas yra susijęs su atgaila, didesniu pamaldumu, išmalda ir gerais darbais.

8. Gavėnios rekolekcijos šiais metais bus sekmadienį, kovo 29 dieną.


Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

aukštyn