Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 m. kovo 15 d.
Paskelbta: 2020-03-14 19:49:37

 

1. Ketvirtadienį švęsime Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio, neprivalomą iškilmę. Pamaldos šiokiadienio tvarka ir sumos šv. Mišios 12.00 val.

2. „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po rytinių 8-os val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

3. Kiekvieną Gavėnios penktadienį Kryžiaus kelio pamaldos vyksta 17.15 val., o sekmadienį po sumos, apie 13.00 val., bei 17.00 val. į Kryžiaus kelio pamaldas kviečia Marijonų gimnazijos bendruomenė.

4. Gavėnios metu surandame daugiau laiko maldai ir užlaikome pasninką. Tikras pasninkas yra susijęs su atgaila, didesniu pamaldumu, išmalda ir gerais darbais.

5. Gavėnios rekolekcijos šiais metais bus sekmadienį, kovo 29 dieną.

6. Primename, kad pareiga dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose galioja tik tiems, kurie yra pajėgūs ją įvykdyti, tai yra, pakankamai sveikiems žmonėms. Kiekvienas tikintysis, pajutęs į gripą ar peršalimą panašius ligos simptomus (karščiavimą, kosulį, dusulį, kitus kvėpavimo sutrikimus ir pan.), esantis korona viruso rizikos grupėje, sergantis lėtinėmis ligomis, slaugantis ligonius ar senyvo amžiaus žmones, yra raginamas neiti į pamaldas, bet likti ir melstis namuose. Dėl savo ir kitų sveikatos bei saugumo negalintys dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose šią pareigą galės atlikti stebėdami šv. Mišių transliaciją per televiziją ar radiją. Šiuo laikotarpiu sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją ir LRT Klasika radijo programą bus transliuojamos šv. Mišios. Marijos radijas šv. Mišias transliuoja kiekvieną dieną.


Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

aukštyn