Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Marijampolės bazilikos administratoriaus pranešimas 2020 03 21
Paskelbta: 2020-03-17 18:54:13

 

TIKINČIŲJŲ DĖMESIUI,


Atšauktos ir nevyksta visos viešos pamaldos. Vyskupai pataria dalyvauti šv. Mišiose, transliuojamose per radiją ar televiziją.

MELDŽIAMĖS TIKINČIŲJŲ INDIVIDUALIOMIS INTENCIJOMIS PAGAL GALIMYBES.

Bažnyčia atidaryta nuo 9.30 val. iki 18.00 val. (sekmadieniais iki 12.00 val.) privačiai maldai bei įvairiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams.

Gavėnios atskirų rekolekcijų nebus!

Išpažinčių kunigas klauso sekmadieniais nuo 9.30 iki 12.00 val., šiokiadieniais pagal poreikį.

Visais Jums rūpimais klausimais prašome kreiptis į Marijonų vienuolyno raštinę.
Galima skambinti tel. 867199883, 834350938, 868777368.

Administratorius, kun. Stasys Puidokas MIC

aukštyn