Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 m. kovo 29 d.
Paskelbta: 2020-03-28 20:46:00

 

TIKINČIŲJŲ DĖMESIUI,

Atšauktos ir nevyksta visos viešos pamaldos. Vyskupai pataria dalyvauti Mišiose transliacijos metu per radiją ar televiziją.

Meldžiamės tikinčiųjų individualiomis intencijomis, galima ir toliau užsiprašyti Šv. Mišias.
Bažnyčia atidaryta nuo 9.30 val. iki 18.00 val. (sekmadieniais iki 12.00 val.) privačiai maldai bei įvairiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams.

Gavėnios atskirų rekolekcijų nebus!
Išpažinčių kunigas klauso sekmadieniais nuo 9.30 iki 12.00 val., šiokiadieniais pagal poreikį.
Visais Jums rūpimais klausimais prašome užeiti į Marijonų vienuolyno raštinę (ji dirba) arba galima skambinti tel. 867199883, 834350938, 868777368.

 

Vyskupas rekomenduoja

Vyskupijos kurija jau gauna žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapijas, kuriose, kaip žinome, šiuo metu nevyksta viešos pamaldos. Tačiau ir šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir vilties. Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, sumažėjo ir žmonių, kurie aukotų ir padėtų parapijoms išsilaikyti.

Tad kaip paremti parapijas ir jose tarnaujančius kunigus?
Daugelis parapijų turi interneto svetaines, kuriose nurodytos ir parapijų sąskaitos. Norėdami paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms galime aukoti internetu mokėjimo paskirtyje nurodydami „Auka“ kontaktus rasite ir čia https://marijampolesbazilika.lt/kontaktai-rekvizitai. Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų durų, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus.

 

Administratorius, kun. Stasys Puidokas MIC

aukštyn