Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

TIKINČIŲJŲ DĖMESIUI
Paskelbta: 2020-04-01 18:59:28

 

Atšauktos ir nevyksta visos viešos pamaldos. Vyskupai pataria dalyvauti Mišiose transliacijos metu per radiją ar televiziją.

MELDŽIAMĖS TIKINČIŲJŲ INDIVIDUALIOMIS INTENCIJOMIS PAGAL GALIMYBES.

Bažnyčia atidaryta nuo 9.30 val. iki 18.00 val. ( sekmadieniais iki 12.00 val.) privačiai maldai bei įvairiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams.

Gavėnios atskirų rekolekcijų nebus!

Išpažinčių kunigas klauso sekmadieniais nuo 9.30 iki 12.00 val., šiokiadieniais pagal poreikį.

Visais Jums rūpimais klausimais prašome kreiptis į Marijonų vienuolyno raštinę.
Galima skambinti tel. 867199883, 834350938, 868777368.

aukštyn