Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 04 05
Paskelbta: 2020-04-04 13:25:01

 

Informacija norintiems dalyvauti Bazilikos Didžiosios savaitės pamaldose


Verbų sekmadienį ir Didžiojo Tridienio pamaldose mūsų bažnyčioje bus galima dalyvauti tik per internetą. Pamaldos vyks tuščioje bažnyčioje ir tiesiogiai bus transluojamos internete.

Bazilikoje aukjamos šv. Mišios bus perduodamos facebook paskyroje:
- Pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaidai -

Verbų dieną 8.00 val.
Didijį Ketvirtadienį 18.00 val.
Didijį Penktadienį 18.00 val.
Didijį Šeštadienį 18.00 val.
Velykų rytą 8.00 val.

Vyskupai primena – Velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 dienos, tad nebūtina skubėti ją atlikti iki Velykų. Atgailos pamaldos neorganizuojamos. Galima išklausyti pavienių to prašančių tikinčiųjų. Mūsų bažnyčioje kunigą rasite bažnyčioje Verbų sekmadienį nuo 9.30 iki 12.00 val. Kitu laiku pagal reikalą.

Primenama 20.00 val. skambinant bažnyčių varpams nepamiršti melstis į šv. Juozapą prašant jo užtarimo malda: „Į Tave, palaimintasis Juozapai...“ (ją galima rasti maldaknygėje po šv. Juozapo litanijos) arba kita malda į šv. Juozapą.

Administratorius kunigas Stasys Puidokas, MIC

aukštyn