Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Kaip pasiruošti dalyvavimui šv. Mišiose nuotoliniu būdu
Paskelbta: 2020-04-05 19:42:17

 


Šv. Mišios ir pamaldos iš Arkangelo Mykolo bažnyčios bus transliuojamos internetu per Feisbuko paskyrą: Pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaidai

1. Did. Ketvirtadienį – 18 val.
2. Did. Penktadienį – 18 val.
3. Did. Šeštadienį – 18 val.
4. Velykų ryto šv. Mišios – 8 val.

1. Pasistenkite suvokti, jog tai, kas vyksta anapus ekrano, nėra kažkas tokio visiškai netikroviško. Toje bažnyčioje ar koplyčioje, iš kurios transliuojama, vyksta reali Kristaus Auka. Stebėdami ir būdami vieningi savo malda, mes tarsi prisiliečiame savo mintimis prie tos vietos ir esame jungiami kaip bendruomenė kartu su visais, kurie stebi šias šv. Mišias ir kartu dalyvauja jose.

2. Apsirenkite tokiais rūbais, tarsi realiai būtume atėję į bažnyčią. Paruoškite aplinką. Uždekite žvakę.

3. Pašalinkite viską iš artimos aplinkos, kas gali atitraukti jūsų dėmesį šventųjų Mišių metu.

4. Pakvieskite šeimą melstis kartu, paruoškite jiems vietas priešais televizorių ar kompiuterį, kad visi galėtų šią maldos akimirką stebėti ramiai ir dėmesingai.

5. Likus kelioms minutėms iki šv. Mišių transliacijos, pasiruoškite trumpa malda savo širdyje.

6. Sekite Mišias, bandydami įsitraukti į jas. Kada yra momentas stovėti, atsistokite, o kada klauptis – atsiklaupkite. Homilijos klausymui atraskite sau patogią vietą.

8. Pakylėjimo metu atsiklaupkite.

9. Dvasinės Komunijos metu tyliai pasimelskite Jėzui esančiame šv. Sakramente, prašydami, kad Jėzus ateitų ir pasiliktų jūsų širdyje.

10. Šv. Mišių pabaigoje po palaiminimo padėkokite Dievui už malonę, kad galėjote būti maldos bendrystėje su kitais katalikais, nors ir visiškai netradiciniu metu.

- Primename, kad Didįjį Penktadienį krikščionims katalikams yra privalomas pasninkas.

- Esant dabartinei situacijai, kuomet bažnyčiose dėl valstybės paskelbto karantino nėra viešų pamaldų, VELYKINĘ IŠPAŽINTĮ galima atlikti iki birželio 29 dienos. Mūsų bažnyčioje klausoma šiokiadieniais -8.30 – 9,30, o sekmadieniais bažnyčioje – 9.00 – 12.00. Kitu metu pagal reikalą.

- Kitu metu per Didžiąją savaitę kasdien nuo 10.00 – iki 17.00 val. išpažintį galima taip pat atlikti ir gretimai bažnyčios esančiame vienuolyne pas budintį kunigą ar kitą, kurio jūs pageidautumėte. Taip pat galima susitarti ir telefonu iš anksto –(343) 50 938.

- Lietuvoje pratęsus karantiną bažnyčia kaip ir daugelis iš Jūsų atsidūrė labai sunkioje finansinėje situacijoje. Galinčius maloniai prašome paremti bažnyčią bent nedidele auka pervedant ją į parapijos banko sąskaitą. Arba per internetinę bankininkystę užsakant šv. Mišias ir nurodant laiką. Mokėjimo paskirtyje įrašyti savas intencijas. Nuoširdžiai visiems dėkingi už solidarumą. Rekvizitus galite rasti parapijos internetinėje svetainėje. www. marijampolesbazilika.lt skiltis – parama ir aukos.

aukštyn