Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Maldos už žmoniją diena – gegužės 14-oji.
Paskelbta: 2020-05-08 16:59:30

 

Popiežius Pranciškus gegužės 14-ąją pakvietė tikinčiuosius į Dievą
Kūrėją ir visus žmones kaip brolius bei seseris įsitraukti į pasaulinį
humanitarinį vyksmą – į maldą, pasninką ir patarnavimą silpnesniems
artimo meilės darbais. Maldos už žmoniją dieną – gegužės 14-ąją – drauge
su įvairių religijų tikinčiaisiais malda kreiptis į Viešpatį ir prašyti,
kad Jis apsaugotų žmoniją, padėtų jai įveikti pandemiją, grąžintų
saugumą bei stabilumą, kurio dabar taip stokojame, Lietuvos žmones
kviečia ir mūsų šalies vyskupai:

 https://lvk.lcn.lt/naujienos/,411

aukštyn