Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Kviečiame į paskaitų ciklą TEOLOGIJOS ĮVADAS
Paskelbta: 2009-11-01 21:19:54

 

Visus, norinčius mokytis teologijos mokslinio-metodologinio mąstymo, kviečiame į teologijos įvado paskaitų ciklą. Aptarsime klausimus, kas yra tikrasis teologas, kokias sritis nagrinėja teologija, kokį metodą taiko.

Susitikimai vyks kartą per mėnesį šv. ark. Mykolo parapijos salėje.
Pirmasis – 2009 m. lapkričio 8 d. po sumos šv. Mišių 13 val.15 min.

Prelegentas - ilgametis Katalikų teologijos fakulteto VDU ir kunigų seminarijos studijų dekanas, Bažnytinės teisės katedros vedėjas

Prel. prof. dr. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS OFS

Trukmė 2 akademinės valandos
 

aukštyn