Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Pirmą kartą Kryžiaus kelio pamaldos vyko Marijampolės miesto gatvėmis
Paskelbta: 2009-04-11 23:08:11

Šių metų Didįjį penktadienį, balandžio 10 dieną, įvyko Marijampolės bazilikos jaunimo iniciatyva suorganizuotos Kryžiaus kelio pamaldos Marijampolės miesto gatvėmis.

Pamaldos prasidėjo penkioliktą valandą, mūsų Viešpaties agonijos ir Dieviškojo gailestingumo valandą. Kryžių, kuris pagal dydį ir išvaizdą priminė Kristaus kryžių, pašventino parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC. Jis kvietė malda vienytis su Išganytoju, kuris dėl mūsų, žmonių, nešė panašų kryžių, bei visa Katalikų Bažnyčia, vadovaujama Šventojo Tėvo, šiandien apmąstančia Kristaus kančią. Klebonas taip pat atkreipė dėmesį, jog simboliška, kad, kiek žinoma, pirmą kartą Marijampolėje vykstančios Kryžiaus kelio pamaldos miesto gatvėmis pradedamos Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejiniais metais. Buvo prisimintas šventasis Brunonas ir kiti pirmieji šio krašto kankiniai, kurių kraujas pralietas skleidžiant Gerąją Naujieną Kristaus nepažįstančioms tautoms.

Marijampolės miestas taip pat mena dvasininkų ir kitų krikščionių persekiojimus. O šios kartos tikintieji yra išgyvenę skaudžią lagerių ir tremčių patirtį. Šiais laikais taip pat reikalingas katalikų ryžtas bei kantrybė priimti nepelnytus kirčius bei nešti pasaulio atmetamą kryžių. Todėl labai svarbu, kad į Marijampolės bazilikos jaunimo kvietimą atsiliepė parapijos katalikiškos organizacijos, globos namai bei centrai.

Kryžiaus kelio eisena vyko prie miesto municipalinio teatro (buvusios parapijos salės), miesto poezijos parko (buvusio vienuolyno sodo), centrinės miesto aikštės, Marijonų gimnazijos. Įvairios organizacijos buvo paruošusios kryžiaus kelio stočių ženklus ir jų apmąstymus. Ne vienam jaunuoliui pirmą kartą teko prisiliesti ar nešti tokį didelį ir sunkų kryžių, kai kurie apskritai pirmą kartą dalyvavo Kryžiaus kelio pamaldose. Jaunieji skautai, maltiečiai, ateitininkai, valančiukai, vaikų globos namų auklėtiniai ir kiti šių pamaldų dalyviai išgyveno nepaprastą įspūdį, kuris ilgam paliks pėdsaką jų gyvenime.

Renata Stadulienė
Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapija

aukštyn