Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI 2022. ŠEŠTOJI DIENA (07 15)
Paskelbta: 2022-07-16 15:02:39

 Liepos 15 d., penktadienis. Šeštoji atlaidų oktavos diena buvo skirta ligoniams, slaugytojams bei medikams. Aukodamas šv. Mišias Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pasidžiaugė ir pasveikino piligrimus iš Vilkaviškio dekanato bei Gelgaudiškio, Druskininkų Ratnyčios, Kėdainių ir Kybartų parapijų bei aktyviai visų atlaidų metu dalyvaujančius įvairių skyrių Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius. Susikaupimas ir rimtis švietė senelių veiduose, kuriuos vieną po kito vežė slaugytojos.

Katechezę ir homiliją skelbė diakonas Saulius Andriuška. Pradėjo katechezę primindamas kunigo Stasio Ylos pateiktus tris svarbiausius Palaimintojo bruožus: genialumą, veiklumą ir šventumą, kaip tėvas Jurgis gyveno ir dirbo vadovaudamasis šiais bruožais. O kaip mes gyvename ir savo kelionėje kokius bruožus turime?. Gyvenime visada patiriame kančią, kaip ir Kristus, ir kuo arčiau Jėzaus esame, tuo daugiau kančios dalinamės su Juo. Kryžius nėra lengvas, todėl ypatingai stiprūs turime būti, kad galėtume jį panešti. Klusnumas ir nuolankumas bei pasitikėjimas Dievu, ir tik iš laisvos valios, padeda kentėjimuose. O šiandien matome daug egoizmo, gyvenimo tik dėl savęs, todėl taip sunku pripažinti, kad kančia ir džiaugsmas eina šalia ir tik žvelgdamas į kryžių tai pamatai. Kaip ir tai, kad gyvenimas dėl kitų atneša tvarką.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila

Kiekvieną dieną esame pašaukti nešti kryžių kaip vėliavą ir liudyti tikėjimą. Piktoji dvasia daugiausia puola tuos, kurie nori palikti nuodėmę, eina į šventumą. Todėl privalome Dievo vardu kovoti ir pasipriešinti. Dangus mūsų sieloje prasideda čia, žemėje, o gyvenimas kiekvieno iš mūsų yra kuriamas iš vidaus: minčių, pasiryžimų, gebėjimų. Visada pasitikėti Dievu ir gyventi dėl Jo, tik tai padeda eiti šventėjimo keliu. Tai ypač svarbu ligoniams ir juos prižiūrintiems, nes ir ligą reikia priimti kaip dovaną, prašyti Palaimintojo užtarimo. Malda už ligonius, gydytojus ir slaugytojus palengvina ir nuramina, padeda, kad anot psalmės žodžių: Viešpatie, tu mane saugojai, kad nepražūčiau.

Homilija diakonas Saulius pradeda klausimu: kas kam turi pasitarnauti – įstatymas žmogui ar žmogus įstatymui? Atrodytų, aišku, jog įstatymas turi pasitarnauti žmogui, bet, deja, ir anų laikų ir šių fariziejai nesidomėjo žmonėmis, jie tik atkreipdavo dėmesį į tai, ar laikomasi nustatytų taisyklių. Toliau buvo pateikta Šv. Rašto skaitytos ištraukos analizė, primenant, kad Šabo poilsio laikas turėjo būti skirtas prisiminti ir švęsti Dievo gerumą ir Jo sukūrimo bei atpirkimo darbo kilnumą. Ši diena paskirta Dievo šlovinimui už pasaulio sukūrimą ir mūsų išgelbėjimą. Kasdieniai darbai sustoja, kad žmogus pailsėtų ir atsigautų. Tai mūsų sekmadienis!
Todėl Jėzus, gindamas savo apaštalus, pateikia argumentus iš Šventojo Rašto, kur žmogaus poreikiams teikiama pirmenybė prieš apeigines tradicijas. Tai pavyzdys, kai išalkęs Dovydas ir jo vyrai valgė Šventykloje paaukotą duoną, nors tai buvo leidžiama tik kunigams. Nors apeiginių aukų reikalavimai yra svarbūs Dievui, gailestingumas ir geranoriškumas atsiliepiant į žmogiškus poreikius yra dar svarbesni. Tai reiškia , jog Dievui pats svarbiausias yra žmogus.

Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai

Pabrėždamas medikų, slaugytojų ir ligonių dienos reikšmę, diakonas kalba apie tai, kad Kristus žmones nuo ligų ne gydė, bet nuo ligų atpirko. Jam gydymas ir išganymas – tas pats dalykas. Tarnauti ligoniams – tai dalyvauti išganomajame darbe. Kartais nėra būdo, kaip padėti ligoniui, tačiau sveikojo pasilenkimas prie sergančiojo turi vykti visada. Pakvietė būti kartu su kenčiančiais, nes svarbiau saugoti ne tik gyvybes, bet žmones, kad šie neprarastų savo būties, tai yra, amžinojo gyvenimo. Buvo prisimintas ir šventasis Bonaventuras, žymiausias 13 a. Bažnyčios daktaras. Baigdamas homiliją priminė Jurgio Matulaičio sudėtingas vaikystės gyvenimo sąlygas, sunkią ligą, kankinusią jį visą gyvenimą, pažymėjo jo kantrybę ir pasiryžimą neleisti ligai stabdyti gyvenimo įvykių. Maitinant vieniems kitus meile, galima žydėti amžinai! Puikūs to pavyzdžiai- šventasis Bonaventūras, palaimintasis Jurgis. Siekim to žydėjimo ir mes – baigiamoji homilijos mintis.

Vilkaviškio katedros choras
Marijampolės dekanato diena
ARTIMO MEILĖS LIUDYTOJŲ DIENA
Meldžiamės už Caritas narius, socialinius darbuotojus, savanorius ir visus tikėjimo bei artimo meilės liudytojus

Iškilmių vigilija
Maldos budėjimas prieš pagrindinę atlaidų dieną

17.15 – Šv. Rožinis
18.00 – Šv. Mišios
19.00 – Švč Sakramento adoracija ir šlovinimas
20.30 – Valandų liturgijos Vakarinė

aukštyn