Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Vilkaviškio vyskupijos Caritas pranešimas spaudai (2010-05-07)
Paskelbta: 2010-05-08 19:08:07

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS CARITAS
192071662, J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė, tel./faks. (8 343) 56 338, mob. tel. 8 671 88 754


Pranešimas spaudai
2010-05-07
Marijampolė


Paramos maistu gegužės mėnesį sulauks 485 tūkst. Lietuvos gyventojų


Įgyvendinant Europos Sąjungos maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programą gegužės mėnesį paramos sulauks 485 tūkst. Lietuvos gyventojų, t.y. daugiau kaip 50 tūkst. nei kovo mėn.

Trys labdaros organizacijos – Caritas, Raudonojo kryžiaus draugija ir „Maisto bankas“ – Lietuvos gyventojams išdalins apie 2 mln. 456 tūkst. kg maisto produktų. Per Caritas organizaciją paramą atsiims 69,04 proc., Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugiją – 21,8 proc., o „Maisto banką“ – 9,16 proc. Lietuvos gyventojų.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas paramą maistu administruoja 10-yje savivaldybių, kuriose gegužės mėnesį paramą gaus 62.232 labiausiai nepasiturintys asmenys, t.y. 6.571 daugiau nei kovo mėnesį. Paramos gavėjams bus išdalinta apie 311 tūkst. kg maisto produktų.

ALYTAUS PAGRINDINIS SANDĖLIS
Savivaldybė 2010 kovas 2010 gegužė Skirtumas Kiekis (kg) skiriamas 1 asmeniui 05 mėn. / kaina (Lt su PVM)
Alytaus r. 7.615 8.288 673 5,04 / 16,60
Birštono 656 753 97
Lazdijų r. 5.057 5.653 596
Prienų r. 7.365 8.201 836
20.693 22.895 2.202

MARIJAMPOLĖS PAGRINDINIS SANDĖLIS
Savivaldybė 2010 kovas 2010 gegužė Skirtumas Kiekis (kg) skiriamas 1 asmeniui 05 mėn. / kaina (Lt su PVM)
Kalvarijos 3.123 3.532 409 4,96 / 15,39
Kazlų Rūdos 3.408 3.687 279
Marijampolės 7.006 8.210 1.204
Vilkaviškio r. 11.347 12.379 1.032
24.884 27.808 2.924

ŠAKIŲ PAGRINDINIS SANDĖLIS
Savivaldybė 2010 kovas 2010 gegužė Skirtumas Kiekis (kg) skiriamas 1 asmeniui 05 mėn. / kaina (Lt su PVM)
Šakių r. 7.240 8.195 955 4,96 / 15,39
7.240 8.195 955

KAUNO PAGRINDINIS SANDĖLIS
Savivaldybė 2010 kovas 2010 gegužė Skirtumas Kiekis (kg) skiriamas 1 asmeniui 05 mėn. / kaina (Lt su PVM)
Kauno r. (12-a sen.) 2.844 3.334 490 4,96 / 15,39
2.844 3.334 490

BENDRAS vyskupijoje 2010 kovas 2010 gegužė Skirtumas
55.661 62.232 6.571


Gegužės mėnesio davinį sudaro: kvietiniai miltai, makaronai, sviestiniai sausainiai, miežiniai sausi pusryčiai, trijų grūdų kruopų košė, ryžių kruopos, nesaldintas sutirštintas pienas ir cukrus.

Informuojame, kad kiekvienas dalinimo punktas turi teisę savarankiškai nustatyti kuriomis dienomis ir valandomis dalins gautą paramą maistu. Išsamesnės informacijos ieškokite seniūnijose arba dalinimo punktų vietose.

Marijampolės sav. Degučių, Mokolų ir Marijampolės seniūnijų gyventojai paramą maisto produktais galės atsiimti kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 13 val. gegužės 13-21 dienomis Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos Caritas patalpose (J. Bendoriaus g. 2).

Primename, kad parama maistu teikiama asmenims, kurių pajamos vienam šeimos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP (Vyriausybės remiamų pajamų), t.y. 525 Lt, neatsižvelgiant į socialinį statusą. Šie asmenys turėtų kreiptis į savo seniūnijų socialinius darbuotojus ir užpildyti prašymą paramai gauti. Jeigu savivaldybės socialinių skyrių ar seniūnijų darbuotojai negali patikrinti informacijos apie šeimos pajamas remiantis turimais duomenimis ir informacinėmis sistemomis, tuomet reikia pateikti pažymas apie šeimos narių pajamas.

Paramos dalinimo eigoje naujai prašymus pateikę asmenys įtraukiami į labiausiai nepasiturinčių asmenų sąrašus sekančiam paramos gavimo mėnesiui. Taigi, liepos mėnesį norintys gauti paramą maistu, prašymus socialiniam darbuotojams turėtų pateikti ne vėliau kaip iki birželio 10-11 d., nes savivaldybės atnaujintus labiausiai nepasiturinčių asmenų skaičius ir sąrašus Caritui turi pateikti iki birželio 15 dienos.

 ___________
Trumpai apie programą
Po ypač šaltos 1986-1987 m. žiemos Bendrija patvirtino programą, pagal kurią įvairūs maisto produktai, visų pirma Bendrijos intervencinėse atsargose esantys žemės ūkio produktai, nemokamai perduodami labdaros organizacijoms, juos paskirstančioms nepasiturintiems asmenims. Priemonė buvo visuotinai pripažinta ir vis dar taikoma šiandien.
Šia programa siekiama dviejų pagrindinių tikslų:
• socialinio tikslo (ženkliai prisidėti prie labiausiai nepasiturinčių asmenų gerovės);
• rinkos tikslo (žemės ūkio produktų rinkų stabilizavimas mažinant intervencines atsargas).
Valstybių narių dalyvavimas programoje yra savanoriškas. 18 dalyvaujančių valstybių narių biudžetas nuo 307 mln. eurų 2008 m. buvo padidintas iki 500 mln. eurų 2009 m.
2010 m. prie programos įgyvendinimo prisijungė Čekija, o Bendrijos skirtas biudžetas nebuvo padidintas. Lietuvai 2010 m. EK skyrė beveik 2 mln. Lt mažesnę paramą, nei praėjusiais metais – 30,59 mln. Lt.
Dalyvauti programoje 2005 m. inicijavo LR Žemės ir ūkio ministerija. Pirmieji maisto produktai Lietuvoje buvo pradėti dalinti nuo 2006 m. vasario mėn., kuomet paramą gavo 94.616 mūsų šalies gyventojai.Žemėlapyje tamsiai mėlyna spalva pažymėtos ES šalys, kurios dalyvauja MIATLNA programoje.
(Žemėlapio autorius G. Sinkevičius)

 

 

Daugiau informacijos:

Giedrius Sinkevičius
ES maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programos vykdytojas Vilkaviškio vyskupijoje

J. Bendoriaus g. 3
LT-68309 Marijampolė
Tel./faks. (8 343) 56 338
Mob. tel.: 8 671 88 754 (d.), 8 606 88 948 (asm.)
El. p. caritas@vk.lcn.lt; vk.caritas@gmail.com
 

aukštyn