Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMO PABAIGA (2010 m. liepos 18 d.)
Paskelbta: 2010-07-20 19:03:37

Liepos 18-oji – pagrindinė atlaidų diena, todėl į Marijampolės Baziliką susirinko didelis būrys tikinčiųjų bei piligrimų iš visos Lietuvos ir Punsko bei Kiauklių palaimintojo J.Matulaičio draugijos skyrių nariai. Šv. Mišias celebravo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ, kiti Lietuvos vyskupai ir kunigai. Giedojo Marijampolės Bazilikos choras, vargonininkė A. Sakalauskienė. Visus susirinkusiuosius kardinolas pasveikino, išsakydamas džiaugsmą, kad galima aukoti šv. Mišias ten, kur ilsisi palaimintasis Jurgis Matulaitis, pakvietė visus prašyti Palaimintojo užtarimo, kad mokėtume eiti jo nurodytu keliu.

Homiliją kardinolas A. J.Bačkis pradėjo primindamas Evangelijos skaitinį apie Mortos ir Marijos pasirinkimą. Mortos būdas gražus ir geras, bet Marija pasirinko geriausią dalį. Abu būdai geri ir nereikia jų supriešinti. Palaimintasis savo gyvenimu parodo, kaip galima suderinti atsidavimą Kristui, atsivėrimą Bažnyčiai ir tarnystę žmonėms. Pabrėžė, kad tėvas Jurgis buvo uolus, tikras Jėzaus apaštalas, mylėjo kiekvieną žmogų ir siekė jį patraukti prie Kristaus. Gerai suprato savo laikų žmogų, socialines žaizdas, todėl taip sąžiningai ir kruopščiai atliko savo misiją socialinėje veikloje. Baigdamas homiliją arkivyskupas kardinolas sakė, kad Palaimintojo idėjos aktualios ir šiandien, nes gyvenam chaose, o šiuo dvasinės krizės laikotarpiu būtinai turime susitelkti, būti Jėzaus Kristaus spindulėliais. Ir nuo mūsų daug kas priklauso, todėl neužtenka vien pykti ir piktintis, turime pasiryžti dorai gyventi, puoselėti krikščioniškąsias vertybes. Šiandien mums reikia tikrų apaštalų, kad visur būtų įnešta Kristaus dvasia, todėl kvietė suvienyti savo jėgas, prašyti Palaimintąjį užtarimo, kad mokėtume visi kartu dirbti ir aukotis dėl brangiosios Bažnyčios, dėl mūsų žmonių.
Iškilmingos pamaldos baigėsi Viešpaties pagerbimu Eucharistinėje procesijoje, kuriai vadovavo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio, MIC, atlaidai baigėsi agape ir nuotaikingu Valavičių kaimo kapelos koncertu Marijonų vienuolyno kieme. Bazilikos klebonas A.Šidlauskas, MIC, padėkojo visiems padėjusiems organizuoti atlaidų oktavą ir įteikė padėkos raštus. Norintieji, kaip ir kiekvieną atlaidų dieną, vyko į Palaimintojo tėviškę Lūginėje Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, lankė parodą, esančią Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialiniame muziejuje.

Vida Mickuvienė

aukštyn