Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Marijampolėje lankėsi Dievo Gailestingumo apaštalas iš JAV
Paskelbta: 2011-10-22 14:55:29

 2011-ieji – Dievo Gailestingumo metai Lietuvoje

2010 m. lapkričio 14 d. Lietuvos vyskupai, susirinkę į Gailestingumo Motinos Globos atlaidus Vilniuje, nusprendė 2011-uosius metus Lietuvoje paskelbti Dievo Gailestingumo metais. Vyskupai ragina per šiuos metus geriau suvokti Dievo Gailestingumo slėpinį, pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, susipažinti su jo nutapymo istorija ir su tuo, kaip į pasaulį pasklido per šv. Faustiną perduotas Jėzaus prašymas, puoselėti tikinčiųjų piligrimystę į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę bei apmąstyti Dievo nuolat mums teikiamas malones.

Kiekvienai Lietuvos vyskupijai bei didesniems tautiečių sambūriams užsienyje buvo perduotos Gailestingojo Jėzaus paveikslo, esančio Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje, kopijos, kurios visus metus keliaus iš parapijos į parapiją, iš bendruomenės į bendruomenę, primindamos tikintiesiems, kad pagrindinė Dievo savybė yra Jo Gailestingumas. Reikia tik jam atsiverti, asmeniškai jį priimti, sąmoningai tuo gyventi ir liudyti savo krikščionišką gyvenimą kitiems.

Lankėsi mokyklose ir senelių namuose

Viena paveikslo kopijų dviem savaitėms atkeliavo ir į Marijampolės Šv. Ark. Mykolo baziliką. Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC siekdamas, kad tikintieji plačiau susipažintų su Dievo Gailestingumo paveikslo istorija ir jo reikšme mums, pakvietė iš JAV kunigą marijoną, tėvą Serafimą Michalenko, dar vadinamą Dievo Gailestingumo apaštalu, papasakoti apie tai plačiau. Ketvirtadienio (spalio 13 d.) rytą svečias aplankė „Ryto“ ir Krikščioniškos Kultūros Centro mokyklas bei „Želmenėlių“ mokyklą-darželį. Penktadienį apie Dievo Gailestingumo paveikslą papasakojo bazilikoje susirinkusiems Marijonų gimnazijos moksleiviams, taip pat aplankė „Smalsučio“ pradinę mokyklą bei Rygiškių Jono gimnaziją, po pietų svečiavosi Šv. Arkangelo Mykolo ir specialiuose socialinės globos namuose. Bazilikoje tris dienas iš eilės šv. Mišių metu tėvas Serafimas sakė pamokslus, pritaikytus klausytojų amžiui.

Tėvas Serafimas Michalenko, MIC

Šiuo metu dirba nacionalinės reikšmės Dievo Gailestingumo šventovėje Stokbridže, Masačiūsetso valstijoje, daugiau nei penkiasdešimt metų skelbia per vienuolę šv. Faustiną Mariją Kowalską gautą Dievo Gailestingumo žinią ir pamaldumą. Beveik dvidešimt metų buvo Šiaurės Amerikos padėjėju ses. Faustinos paskelbimo šventąja byloje. Ypač rūpinosi surinkti medžiagą apie stebuklų, įvykusių prašant Faustinos užtarimo, autentiškumą. Jo jo rūpestis prisidėjo, kad ses. Faustina 1993 m. būtų paskelbta palaimintąja, o 2000-aisiais šventąja. Nuo 1995 m. tėvas Serafimas veda arba dalyvauja Dievo Gailestingumo misijose, konferencijose, simpoziumuose ir „Gailestingumo vandenyno“ seminaruose.

Dievo Gailestingumo žinia mums

Mokyklose tėvas Serafimas pasakojo Dievo Gailestingumo paveikslo atsiradimo istoriją, apie šv. Faustinos regėjimus ir per ją perduotą Jėzaus žinią mums. Pamoksluose Gailestingumo apaštalas parodė Senojo Testamento vyriausiojo žydų kunigo ir Jėzaus, esančio Dievo Gailestingumo paveiksle, tapatumą. „Jėzus trokšta, kad Dievo gailestingumo paveikslas būtų gerbiamas visame pasaulyje“ – sakė jis. Sesuo Faustina savo garsųjį dienoraštį pradeda poema, kurioje minėtą paveikslą vadina „Gailestingumo sostu“, ir patikina, kad kiekviena jį gerbianti siela – nežus. Pasak Jėzaus žodžių, pasakytų Faustinai, Dievo gailestingumo paveikslas yra tarsi indas, kuriuo iš gailestingumo šaltinio pasisemiame malonių. Tėvas Serafimas pamokslus baigdavo istorijomis apie stebuklingus įvykius, pagijimus paveikslo ir šv. Faustinos užtarimo dėka.

 

 

Šaltiniai:
1. http://www.gailestingumas.lt/2011/lt/
 

aukštyn