Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Kovo 12 d. buvo aukojamos šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį
Paskelbta: 2012-03-18 18:44:26

Kovo 12 d. Marijampolės šv. Arkangelo bazilkoje sumos šv. Mišias prie palaimintojo Jurgio Matulaičio altoriaus aukojo Jo ekscelencija Vyskupas Juozas Žemaitis, MIC. Kartu koncelebravo 15 kunigų atvykusių ne tik iš gretimų Vilkaviškio vyskupijos parapijų, bet ir iš Ukrainos miesto Chmielnicki. Po šv. Mišių svečiai iš ukrainos parodė evangelizacinę pantomimą apie žmogaus sukūrimą, nuopolį ir atpirkimą.

aukštyn