Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Jaunimo dienų Marijampolėje atgarsiai
Paskelbta: 2012-07-10 23:55:28

Praėjusį savaitgalį prasidėjo Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų minėjimas. Atlaidų startu tapo jaunimo dienos. Beveik 100 jaunų žmonių susirinko Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos kieme. Jaunimas turėjo iškeliauti į Lūginę 15 val., tačiau kelionė dėl didelio karščio buvo atidėta keletui valandų. Kad laukimas neprailgtų, visi susirinkusieji buvo suskirstyti į darbo grupeles ir diskutavo apie tai, kaip lytiškumas žeidžia ir gali sugriauti santykį su Dievu, ar gėrio ir blogio kova veda į pašaukimą, apie abejingumą. Mažieji piligrimai susibūrė į atskirą grupelę. Po darbo grupelėse vaikai keliavo apie aštuonis kilometrus į Lūginę. Jiems atėjus buvo aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovavo ir homiliją pasakė Marijampolės pal. Jono Pauliaus II parapijos klebonas kun. Marius Rudzinskas. Po vakarienės netikėtai užklupęs lietus visus jaunuolius subūrė į koplytėlę, kur dvasinę vienybę jaunuoliai atrado giedamose giesmėse. Vakarėjant jaunimo dienų dalyviai dalyvavo naktinėje liturgijoje, o po to visą naktį vieni kitus pakeisdami garbino Dievą Švenčiausio Sakramento adoracijos metu. Kitą rytą po pusryčių jaunuoliai grįžo į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo baziliką, kur buvo aukojamos Šv. Mišios.

Raminta Bubnytė
 

 

aukštyn