Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju 25-čio minėjimas. Antroji diena
Paskelbta: 2012-07-10 23:59:33

Liepos 9-oji diena. Iškilmės Marijampolės bazilikoje prasidėjo šv. Rožinio malda, kurią vedė palaimintojo J.Matulaičio draugijos nariai, gausiai dalyvaujant susirinkusiems maldininkams iš Alytaus dekanato, Pakruojo, Kauno Švč. M.Marijos vardo, Rumbonių Švč. Trejybės, Šakių Šv. Jono Krikštytojo, Miroslavo Švč. Trejybės, Kauno Tabariškių Dangaus vartų, Lazdijų šv. Onos parapijų, Šiluvos M.Marijos draugija iš Kauno. Kadangi antroji atlaidų diena buvo skirta katalikiškiems judėjimams ir bendruomenėms, gausiai dalyvavo palaimintojo J.Matulaičio draugijos nariai iš minėtų parapijų bei Marijampolės, kartu meldėsi Gyvojo rožinio draugijos atstovai iš Žemės ūkio universiteto, Marijos legiono atstovai ir kitų maldos bendruomenių bei judėjimų nariai.

Katechezės metu tikėjimo žiniomis ir patirtimi apie bendruomenes dalinosi kunigas Algirdas Akelaitis iš Kaišiadorių vyskupijos. Pradėjęs nuo klausimo, kas yra bendruomenė ir kuo ji skiriasi nuo grupės [pvz., Gyvojo rožinio maldos grupė], išskyrė svarbiausius bendruomenės požymius. Pirmiausia, bendruomenė yra pašaukta būti drauge, pašaukta švęsti tai, kas esame. Tai pirmas bendruomenės žingsnis, kurį būtina išgyventi, nes Dievui nėra taip svarbu, ką mes darome, bet kas mes esame. Antras bendruomenės požymis būtų – nešti Kristaus žinią pasauliui ir nešti ne bet kaip, bet giliai tikint ir su užsispyrimu. Kristus dėl to ir sukūrė Bažnyčią, kad ji tęstų Jo darbą žemėje; Kristus į žemę atėjo ne tik kad už mus mirtų ir gelbėtų mus nuo nuodėmių, bet kad apreikštų Trejybę. Tėvo ir Sūnaus meilė yra Šventoji Dvasia, mes esame pašaukti gyventi šių Trijų meilės gyvenime. Mes pasitikime žinia, kad visi šventieji nuo M.Marijos iki palaimintojo Jurgio jau džiūgauja Švč. Trejybės meilėje. Bendruomenės turi saugotis ir būti budrios, nes būtent jos yra labiausiai puolamos piktojo, todėl būtina gyventi maldoje ir tiesoje, pripažinti, kad esame netobuli, tada ir kitus priimsime; būtina bendruomenei gyventi, kalbėtis, bendrauti, nes mes Dievo pašaukti gyventi bendruomenėje.

Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas emeritas J. Žemaitis, MIC, kunigai iš Alytaus, Marijampolės, Kaišiadorių ir kitų dekanatų. Homiliją sakė kun. A. Akelaitis, giedojo Č.Sasnausko choras (vadovas M.Radzevičius). Po šv. Mišių tradiciškai visi susibūrė prie palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčios, maldininkai kalbėjo palaimintojo litaniją, meldėsi už Tėvynę bei prašė Dievą, jog Palaimintasis būtų paskelbtas šventuoju. Ši iškili diena baigėsi nuotaikingu pabuvimu agapėje Marijonų vienuolyno sodelyje. Vyskupui R.Norvilai palaiminus stalą, visi maloniai bendravo, vaišinosi. Nuotaika buvo puiki. 14 val. svečiai ir marijampoliečiai išvyko į Lūginę, palaimintojo Jurgio tėviškę, susikaupti Švenčiausiojo Sakramento adoracijai.


Palaimintojo J.Matulaičio draugijos Marijampolės skyriaus vadovė Vida Mickuvienė

aukštyn