Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI. PENKTOJI DIENA (07 12)
Paskelbta: 2018-07-12 22:08:44

„Aš taip myliu vienuolinį gyvenimą ir Dievui pasišventusius žmones; man didelis džiaugsmas, kai galiu jiems patarnauti“, - anuomet rašė pal. Jurgis.

Tad šiandien, liepos 12 d., pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaidų penktąją dieną, Marijampolės bazilikoje bendrai maldai rinkosi tie, kuriuos palaimintasis Jurgis ypatingai mylėjo ir kuriems džiaugsmingai tarnavo – kunigai ir pašvęstieji. 12 val. šv. Mišias celebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Kartu koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, būrys kunigų iš įvairių dekanatų, taip pat svečiai kunigai iš Kauno bei Vilniaus arkivyskupijų, įvairios piligrimų grupės iš Punsko, Liškiavos, Druskininkų, Lazdijų. Šv. Mišiose bendrą maldą savo giesmėmis papildė Seirijų ir Krikštonių jungtinis choras.

11val. vykusioje katechezėje kalbėjęs kun. Kęstutis Brilius MIC, savo mintis apie kunigus ir kunigystę tęsė taip pat ir homilijoje. „Šiandien visokeriopai plečiantis bedievystės kultūrai vyksta labai gerai atliekama bevardystės, anonimo kultūra. Toji anonimystė šiandien leidžia išvengti atsakomybės ir tiesos. Turime išsaugoti savąjį vardą, kartu su savo asmeniu, Dievo suteikta atsakomybe, už pašaukimą, gyvenimą, už dvasingumą. Tokioje bevardystėje, kunigams taip pat yra pavojus tapti vidurkiais, anonimais, tokiais, kuriuos sukuria žiniasklaida. Tačiau pal. Jurgis Matulaitis sako, kad kunigai turi rūpintis būti Dievo tarpininkais ir užtarėjais, visų mokytojais, kurie kasdien skelbia mums Dievo žodį, šviečia, kad pažintume Dievą, Kristų ir Bažnyčią. Taip pat būtent kunigai turėtų priminti Dievo ir Bažnyčios įsakymus, mokyti dorovės, skleisti meilę, perteikti Dievo malones. Palaimintasis Jurgis sakė: dėl Tiesos, esu pasiryžęs guldyti galvą. Noriu būti Tėvu ir Ganytoju.“ Turime melstis už savo kunigus, juos palaikyti.

Besibaigiant šv. Mišioms vyskupas R. Norvila dėkojo atlaidų dalyviams, Marijos radijo klausytojams, darbuotojams, visiems prisidedantiems prie pal. Jurgio Matulaičio minėjimo ir atlaidų.

Rytoj, liepos 13 d., atlaiduose - ligonių, slaugytojų ir medikų diena. Melsimės už ligonius ir neįgaliuosius, gydytojus ir visus ligoniais besirūpinančius. Pagrindinės šv. Mišios Marijampolės bazilikoje – 12val., katechezė ir Rožinio malda – 11val.
Kviečiame dalyvauti ir drauge melstis!

aukštyn