Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI. SEPTINTOJI DIENA (07 14) KRIKŠČIONIŠKŲ JUDĖJIMŲ IR BENDRUOMENIŲ DIENA
Paskelbta: 2018-07-15 09:39:45

Šiandieną, šeštadienį, liepos 14 d., Pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose – katalikiškų judėjimų ir bendruomenių diena, pagrindinės atlaidų dienos išvakarės. Pal. Jurgio artumon susirinko, bazilikoje meldėsi ir liturgijoje aktyviai dalyvavo artimiausieji: Marijampolės dekanato kunigai ir tikintieji, Marijampolės Šv. Ark. Mykolo ir Šv. Vincento parapijų, Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies ir Kalvarijos Švč. M. Marijos vardo parapijos Pal. Jurgio Matulaičio draugijos skyrių nariai. Drauge su jais meldėsi ypač gausus būrys Marijos legiono atstovų (grupės iš Šakių, Kauno, Vilkaviškio, Gelgaudiškio, Alytaus, Virbalio, Lazdijų ir netgi Biržų bei vietiniai marijampoliečiai), taip pat piligrimų grupės iš Lentvario ir kitų vietovių

Ruošiantis šv. Mišioms, 11.00 val. katechezę skelbė Psichol. mgr., teol. lic., kun. Rytis Baltrušaitis, vėliau sakęs ir homiliją šv. Mišiose. „Ne kiekviena žmonių grupė, susirenkanti drauge, yra bendruomenė. Bendruomenės esmė – priklausomybės jausmas. Priklausomybės Kristui ir žmonėms.“, - kalbėjo kun. Rytis. „Bažnyčia save dažnai įvardija būtent bendruomenės sąvoka. Tačiau kas mus iš tiesų jungia? Kas tarp mūsų yra bendro? Ar tai, kad gyvename tam tikroje vienoje parapijoje? Tai svarbu, tačiau esmė ne čia. Esmė ta, kad mes tikime Kristumi ir stengiamės savo asmeninį ir bendruomeninį gyvenimą grįsti Evangelija. Jei mūsų jungtis nėra Kristus – mes nesame Bažnyčia, nesame bendruomenė. Esame tiesiog žmonių grupė, kur kiekvienas turi savų interesų ir buvimo joje priežasčių. Bendruomenės tampa tikromis bendruomenėmis tik būdamos atviros kitiems, jautrios ir nusižeminusios, idant jų nariai augtų meilėje, atjautoje ir nuolankume visiems. Bendruomenės esmėje – du žodžiai – atleisti ir švęsti.“


12.00 val. Šv. Mišioms vadovavo J. E. Rimantas Norvila, o koncelebravo būrys kunigų iš Vilkaviškio ir kitų vyskupijų. Giedojo Česlovo Sasnausko kamerinis choras, vadovaujamas Mindaugo Radzevičiaus.
13.45 val. Pasivedimo pal. Jurgiui pamaldose kunigai asmeniškai meldėsi už tikinčiuosius, o tikintieji prisilietimu prie pal. Jurgio sarkofago išreiškė pasitikėjimą Dievo gailestingumu, kurį Jis leidžia patirti per savo šventųjų užtarimą.
15.00 val. ypač gausus maldininkų būrys meldėsi Gailestingumo vainikėlį pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime esančioje koplyčioje.


Šią popietę nuotaika bazilikoje ir prieigose ypatinga: ruošiamasi Vigilijos šv. Mišioms, Švč. Sakramento adoracijai ir Žiburių procesijai Švč. Mergelės Marijos garbei, pasitinkami rytojaus pagrindinėms šv. Mišioms iš anksto atvykstantys maldininkai, ypač pėsčiųjų piligrimų grupė, ateinanti iš Lenkijos, Sokulkos miesto, vadovaujama seserų Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių.
Rytoj, 11.00 katecheze prasidės PAGRINDINĖ IŠKILMIŲ DIENA – LIETUVOS JUBILIEJUS. Melsime pal. Jurgio Matulaičio užtarimo tėvynei Lietuvai. Šv. Mišioms 12.00 val. vadovaus ir homiliją sakys Apaštalinis nuncijus J. E. arkiv. Pedro Lopez Quintana, koncelebruos Lietuvos vyskupai. Po Šv. Mišių – Eucharistinė procesija. 13.30 – agapė Vienuolyno sode, o 14.00 – koncertas. Gros Lietuvos kariuomenės orkestras, dainuos solistas Edmundas Seilius.

 

 

aukštyn