Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI. AŠTUNTOJI DIENA (07 15) PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO ATLAIDŲ PAGRINDINĖ DIENA – LIETUVOS JUBILIEJUS
Paskelbta: 2018-07-16 11:16:56

Šiandien, liepos 15 d., Marijampolės bazilikoje pagrindinė Pal. Jurgio Matulaičio atlaidų diena – LIETUVOS JUBILIEJUS. Marijampolėn susirinkę piligrimai iš įvairių Lietuvos kampelių meldė Pal. Jurgio užtarimo Tėvynei Lietuvai, tuo pačiu minėdami ir pal. Jurgio įžengimo į Vilniaus vyskupo sostą 100-metį.

Iškilmė prasidėjo Vigilija – Švč. Mišiomis, Švč. Sakramento adoracija, užtarimo malda bei Žiburių procesija, pavedant Marijampolės miestą ir Lietuvą Švč. Mergelės Marijos globai vakar vakare.

Šį rytą, 11.00 Marijampolės bazilikoje katechezę skelbė teol. dr. kun. Vilius Sikorskas. Po jos gausiai susirinkę tikintieji, vadovaujant diak. Sauliui Andriuškai, meldėsi Šv. Rožinį.

12.00 Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana. Koncelebravo Libervil (Gabonas) arkivyskupas Basile Mve Engone, Kauno akivykupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Vilniaus arkivyskupo augziliaras Arūnas Poniškaitis, Vilniaus arkivyskupo augziliaras Darius Trijonis Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, taip pat Šv. Sosto diplomatinės misijos Gabone vadovas mons. Rolandas Makrickas, LVK Generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius kun. Saulius Rumšas OP bei Lenkijos marijonų provincijolo atstovai: kun. Tadeusz Byczkowski MIC ir Janusz Kosmowski MIC.

Šv. Mišiose, drauge su gausiai susirinkusiais maldininkais, tarp kurių buvo piligrimų grupės iš Lenkijos, Sokulkos parapijos, Vilniaus, Kauno, Garliavos, Kazlų Rūdos, Telšių, Punsko, Lazdijų ir daugelio kitų Lietuvos vietų, dalyvavo Marijampolės savivaldybės merė p. Irena Lunskienė ir kiti savivaldybės vadovai. Kaip visuomet aktyviai į liturgiją įsijungė Pal. Jurgio Matulaičio Draugijos nariai, o visus atvykstančius pasitiko būrys savanorių.

Pamaldos baigėsi Eucharistine procesija. Priešingai sinoptikų prognozėms, lietus ėmė rimti dar gerokai prieš šv. Mišias, o procesiją sutiko pirmieji pro debesis prasiskverbusios saulės spinduliai.

Po baigiamojo palaiminimo, jau skaisčiai šviečiant saulei, Marijonų vienuolyno sode prasidėjo nuostabus koncertas: grojo Lietuvos kariuomenės orkestras ir dainavo operos solistai Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius. Po nuoširdaus bendravimo agapėje daugelis piligrimų išsiskubino į pal. Jurgio tėviškę, Lūginės kaimą, kur 15.00 val. koplytėlėje meldėsi Dievo gailestingumo vainikėlį, taip iš širdies gelmės dėkodami Dievui už visas Jo malones ir visus būdus, kuriais mums leidžia jas patirti.

Daugiau nuotraukų iš atlaidų aštundienio rasite čia.

 

 

aukštyn