Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

2019 06 07 vyko nauji rinkimai Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo pasauliečių pranciškonų brolijoje
Paskelbta: 2019-06-10 22:19:25

2019 06 07 Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo pasauliečių pranciškonų brolijoje vyko Vietinė rinkimų kapitula. Jos pirmininke buvo išrinkta Alytaus Šv. Angelų Sargų pasauliečių pranciškonų brolijos ministrė Natalija Vitkauskienė.

Kapitulą malda į Šventąją Dvasią pradėjo Vilkaviškio regiono dvasinis asistentas kunigas br. Rolandas Taučius OFM. Išklausėme 2015 – 2018 m. veikos ataskaitą. Išgirdome, kuo brolija gyveno, ką dirbo, kaip vykdė išsikeltus tikslus. Buvo akcentuota, kad pranciškonų gyvenime svarbūs keturi dalykai: malda, ugdymas, apaštalavimas, brolystė. Išklausėme ekonomės O. Juškevičienės finansinę ataskaitą, supratome, kad ir mažu indėliu galime prisidėti prie bendrojo gėrio kūrimo. Džiaugėmės, kad tarpininkaujant Šv. Dvasiai, buvo išrinkta naujoji taryba: ministre tapo J. Lebskienė OFS, viceministru – R. Rudzevičius OFS, ugdymo magistru – R. Makūnas OFS, sekretore – R. Valūnienė OFS, ekonome – O. Juškevičienė OFS.

Už Marijampolės pasauliečių pranciškonų broliją Šv. Mišias Šv. Arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje aukojo br. Rolandas Taučius OFM. Sakydamas homiliją, jis pastebėjo, kad tai iš tiesų įspūdinga diena. Prieš mus Šv. Mišias prie Palaimintojo Jurgio Matulaičio altoriaus aukojo prof. dr. prelatas Vytautas Steponas Vaičūnas OFS. Jis laimino kunigų seminarijos auklėtinius, priėmusius diakono šventimus. Taip pat ir Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo brolijoje didžiulė šventė – amžinuosius įžadus davė s. Dalia Insodienė, brolija pagausėjo penkiais naujokais. Laikinuosius įžadus davė Ineta Kuralavičiūtė, Edita Kuralavičienė, Jūratė Rubinienė, Eleonora Doršienė, Algirdas Sūdžius. Kodėl tai svarbu mūsų brolijai? Taip mes prisidedame prie Jėzaus misijos: meile perkeisti pasaulį, padaryti jį žmoniškesnį, broliškesnį, nuoširdesnį. Tai yra kelias, kurio iš mūsų nori Dievas. Tuo keliu ėjo ir Šv. Pranciškus – neturto ir pasaulio dvasios išsižadėjimo. Nuskambėjęs Jėzaus klausimas Petrui iš Jono Evangelijos „Ar myli mane?“, aktualus ir mums. Ar mes iš tikrųjų mokame besąlygiškai mylėti kiekvieną sutiktą žmogų? Br. Rolandas Taučius OFM pastebėjo, kad šių dienų pranciškonai pasišvenčia eiti kartu su Jėzumi savo šeimoje, savo aplinkoje. Pasaulio akimis krikščionybė yra neįdomi, tačiau popiežius Pranciškus primena, kad nereikia pasiduoti nuovargio dvasiai, kad būtina išsaugoti jaunatviškumą ir optimizmą. Gyvenimo kasdienybė neįmanoma be maldos, o pranciškonai yra maldos žmonės. Todėl reikia stengtis išbūti su Jėzumi Eucharistijoje, švęsti bendrystę, nepasiduoti susiskaldymui. Jėzus niekada nenusisuka nuo tų, kurie jį išduos, paniekins ar išjuoks ar atsižadės. Mums būtina nešti Prisikėlimo šviesą per gyvenimą.

Toliau šventę tęsėme Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos salėje, klausėmės J. Rubinienės ir A. Miliauskaitės deklamuojamų posmų, linksmai ir džiugiai traukėme lietuvišką dainą. Išsiskirstėme sustiprėję ir su nauja viltimi skelbti Džiugiąją Naujieną kasdienybėje.

Janina Lebskienė OFS

 

 

 

aukštyn