Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Šv. Tomas Akvinietis.
Paskelbta: 2020-05-08 18:08:53

 Leiski man, gailestingasis Dieve, karštai trokšti, protingai ieškoti, teisingai suprasti ir tobulai įvykdyti tai, kas tau patinka, tavojo Vardo garbei ir šlovei.

Padaryk mane, Viešpatie, mano Dieve, klusnų be prieštaravimo, beturtį be nusiminimo, skaistų be pagedimo, kantrų be niurnėjimo, nusižeminusį be apsimetimo, džiugų be išsiblaškymo, brandų be apsunkimo, guvų be lengvabūdiškumo, tavęs bijantį be vilties netekimo, teisingą be dviveidystės, darantį gera be pasipūtimo.

Gausiai suteiki man, Viešpatie, mano Dieve, supratimo tave pažinti, uolumo tavęs ieškoti, išminties tave surasti, bendravimo tau patikti, ištvermės ištikimai tavęs laukti ir pasikliovimo tave pagaliau apkabinti.

Dieve, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Šv. Tomas Akvinietis

 

aukštyn