Į pirmą puslapį

Krikštas

Krikštą gali priimti kiekvienas dar nepakrikštytas žmogus.

Dėl Krikšto sakramento iš anksto kreiptis į VIENUOLYNO RAŠTINĘ (jos darbo valandomis), Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė, tel. +370 343 50 938, mob. +370 600 23668, kartu pateikiant vaiko gimimo liudijimą, tėvų bei krikštatėvių vardus ir pavardes. Dėl kitų Jums kylančių klausimų rekomenduojame kreiptis El. p. mykolo.parapija@gmail.com

Krikštijama kiekvieną ŠEŠTADIENĮ: 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 ir 15.00 val.

Krikšto tėvai

Iš tikrųjų Krikšto tėvams keliami dideli reikalavimai, nes krikštatėviai yra įpareigoti savo krikšto vaikui ne tik rodyti pavyzdį, bet ir tikėjime turėti reikalingą brandą. Perduoti krikščioniškojo gyvenimo patirtį yra svarbiausioji krikštatėvių pareiga. Kiti svarbūs reikalavimai krikšto tėvams:

- būtų parinktas krikštijamojo ar jo tėvų (globėjų) ir pats norėtų šią pareigą atlikti;
- būtų sulaukęs 16 metų amžiaus;
- būtų praktikuojantis katalikas, priėmęs Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą ir sutvirtintas;
- gyventų teisėtoje, Bažnyčios palaimintoje santuokoje (negali būti asmenys, gyvenantys šeimyninį gyvenimą be Santuokos sakramento);
- nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina.

Gyvenantys Bažnyčios nepalaimintoje partnerystėje arba išpažįstantys kitą, nei katalikų tikėjimą asmenys gali būti tik Krikšto liudininkais šalia kito (tikro) krikštatėvio/krikštamotės, tačiau nebus vaiko krikštatėviai.

Krikšto metu gali būti tik vienas krikštatėvis ar krikštamotė, arba krikštatėvis ir krikštamotė kartu.

Krikšto metu būtina Krikšto žvakė, baltas Krikšto drabužis.

Krikšto sakramentą norintiems priimti vaikams nuo 7 metų amžiaus ir suaugusiems būtinas pasirengimas.

aukštyn