Į pirmą puslapį

Sumos choras

Choras susibūrė prieš 4 metus. Nauji choristai prisijungė prie jau esančios choristų grupelės, kuri jau seniai gieda bazilikoje. 

Chorui vadovauja bazilikos vargonininkė Alma Sakalauskienė. Marijampolės kolegijoje ji baigė muzikos pedagogikos specialybę su vargonavimo specializacija, vargonų grojimo technikos mokėsi pas LMTA dėstytoją J. Grigą, studijų metais grojoti vargonų muzikos festivaliuose Rusijoje, Latvijoje, Lietuvoje.

Chorui akomponuoja garsus vargonų meistras Algis Stepanauskas. Jis kartu yra ir bazilikos vargonų statytojas.

Sumos choro nariai – apie 30 įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonių. Choras gieda sekmadienio sumos šv. Mišiose, visose pagrindinėse bažnytinėse šventėse, atlaidų metu. Choras dalyvauja Vilkaviškio vyskupijos organizuojamuose renginiuose, festivaliuose.

Choras laukia naujų giesmininkų.

Norintys prisijungti laukiami per sekmadienio sumos (12 val.) šv. Mišias, arba kviečiami skambinti choro vadovei Almai Sakalauskienei tel. 8 610 05120, 8 699 16124.

Choro repeticijos vyksta tris kartus per savaitę. Trečiadienį repetuoja tik moterys, ketvirtadienį – vyrai, o sekmadienio repeticija prasideda likus vienai valandai iki sumos šv. Mišių. Bendroje repeticijoje aptariamas to sekmadienio šv. Mišių repertuaras ir pasirengiama Šv. Mišioms.

aukštyn