Į pirmą puslapį

Ką aplankyti

  • Marijampolės bazilikoje Pal. Jurgio Matulaičio koplyčią; joje palaidotas palaimintojo kūnas, stovi krikštykla, prie kurios buvo pakrikštytas pal. Jurgis.
  • Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje pastatytą jo vardo koplyčią.
  • Rygiškių Jono gimnaziją, kurioje mokėsi pal. J. Matulaitis. Gimnazijoje veikia muziejus, skirtas žymiems Marijampolės miesto žmonėms, daugiausia vietos ekspozicijoje skiriama pal. J. Matulaičiui.
  • Palaimintojo įkurtą Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų sodybą. Iš anksto susitarus galima susitikti su seserimi Viktorija, kurią šešiolikmetę (dabar jai 98 m.) pats pal. J. Matulaitis priėmė į vienuolyną. Adresas: Kriaučiūno g. 11, LT-68298 Marijampolė.
  • Marijonų vienuolyną, atnaujintą pal. J. Matulaičio. Adresas: Bendoriaus g. 3, Marijampolė.
  • Vienuolių marijonų pastatytą Marijonų gimnaziją.
  • „Diemedžio“ religinių prekių parduotuvę. Anksčiau čia buvo pradinė mokykla, kurią lankė pal. J. Matulaitis.
  • Paskutinio „baltojo“ marijonų vienuolio Vincento Senkaus kapą Bazilikos šventoriuje.

Norintys sužinoti daugiau apie pal. Jurgį Matulaitį, pasivaikščioti palaimintojo vaikščiotais takais iš anksto tesikreipia telefonu 862018390 arba į raštinėje budintį kunigą (Bendoriaus g. 3).

aukštyn