Į pirmą puslapį

Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu (Vaizbūniškės) paveikslas

Antano Lukšėno fotografija1768 m. Marijampolės bažnyčios didžiajame altoriuje buvo įtaisytas garsėjantis malonėmis Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslas „su suknele“, tai yra metaliniu aptaisu. Jis pavadintas „vaizbūniške“, nes grafienės Butlerienės valia buvo atgabentas iš jai priklausiusio Vaizbūniškio dvaro koplyčios. 1772 m. paveikslas dėl neaiškių priežasčių iš Didžiojo altoriaus buvo perkeltas į šoninį Šv. Antano altorių. Bent iki XIX a. vidurio paveikslas labai vertintas. Aptaisas pagamintas iš geltono metalo skardos, kurioje didelio meistriškumo reikalaujančia kalstymo (kitaip – repusavimo) technika pavaizduoti Švč. Mergelės ir Vaikelio Jėzaus drabužiai, karūnos, aureolės bei kiti meninio vaizdo komponentai.

aukštyn