Į pirmą puslapį

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio koplyčia

Silvijos Knezekytės fotografija

Dabartinė Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia įrengta buvusios Švč. Jėzaus Širdies koplyčios vietoje, 1934 m. spalio 24 d. čia perkėlus J. Matulaičio palaikus iš Kauno arkikatedros kriptos. Arkivyskupas buvo palaidotas kairėje koplyčios pusėje. Palaidojimo vietą žymėjo skulptoriaus Juozo Zikaro sukurta granitinė epitafija. Jos centre – Jurgio Matulaičio bronzinis portretinis bareljefas. Jame jis pavaizduotas su visomis ganytojo regalijomis, kairiąją ranką pakėlęs laiminimui. Pastoralo galvutės užraite pavaizduota Švč. Mergelės Marijos, kurios globos savo darbams nuolat meldžia marijonai, figūrėlė. Įrašas skelbia: „Jurgis Matulevičius / Adulijos tit. arkivyskupas / apaštališkasis vizitatorius Lietuvoje / Marijonų kongregacijos generolas / 1871–1927“. Granito rėme inkrustuotos granito raidės, iš jų sudarytas vienas iš garsiųjų J. Matulaičio šūkių: „Rikiuokitės ir aukokitės.“ Šiuo metu prieškariu statytas antkapinis paminklas – epitafija – vadintinas kenotafu, t. y. ne ant palaidojimo vietos stovinčiu paminklu.

1987 m. birželio 28 d. popiežiui Jonui Pauliui II arkivyskupą Jurgį paskelbus palaimintuoju, jo palaikai perkelti į skulptoriaus Valdo Vildžiūno sukurtą sarkofagą, kuris įtaisytas naujai pertvarkytame buvusiame Švč. Jėzaus Širdies (dabar Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio) altoriuje. Dėl istorinių aplinkybių Pal. J. Matulaičio altorius kai kuo panašus į Šv. Onos altorių.

1902 m. kun. V. Senkaus rūpesčiu pastačius dvi bažnyčios transeptą formuojančias koplyčias, jose įrengti altoriai: Šv. Onos ir Švč. Jėzaus Širdies, dabar Palaimintojo Jurgio Matulaičio. Abiejų altorių struktūra yra tapati didžiajam altoriui, tik jie lengvesni, siauresni, antrasis tarpsnis – aukštesnis, grakštesnių proporcijų. Be to, jų šonai nepasukti kampu ir abu dažyti šviesiomis spalvomis. Pal. arkivyskupo J. Matulaičio altorius nuo Šv. Onos altoriaus skiriasi naujomis dalimis ir tuo, kad jo pirmajame tarpsnyje nėra skulptūrų, vazų, o antrojo tarpsnio šonuose yra po dvi valiutines mentes, kurių šoninės pasuktos kampu ir atstoja sparnus. Truputį kitokį nei Šv. Onos altoriaus viršaus skydelį papildo dvi mažutės angeliukų figūrėlės. Antrajame tarpsnyje – dailininko Kulakausko 1926 m. nutapytas šv. Jurgio paveikslas.

Retabulo pirmajame tarpsnyje – dailininko V. Ciplijausko nutapytas titulinis palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paveikslas. Palaimintasis pavaizduotas visu ūgiu, su regalijomis. Virš mensos – neaukštas abstrahuotų formų iš akmens ir patinuoto vario padirbdintas retabulas-sarkofagas, primenantis masyvų, monumentalų baldakimą. Jo viduryje – reljefinis arkivyskupo herbas su monograma, regalijomis ir užrašu „Vince malum in bono“.

Silvijos Knezekytės fotografijaArkivyskupo J. Matulaičio altorius – vienas iš negausių pastarųjų dešimtmečių bandymų sujungti istorizmo stilių ir šiuolaikinę sakralinę dailę.

Prie dešiniosios koplyčios sienos įrengtas ekspozicinis stendas. Jame saugoma gipsinė pomirtinė palaimintojo Jurgio Matulaičio kaukė, keletas jo liturginių rūbų bei paskelbimo palaimintuoju dekreto kopija.

Koplyčios kairėje, netoli įėjimo, stovi tamsaus medžio krikštykla. Prie jos 1871 m. balandį buvo pakrikštytas Jurgis Boleslovas Matulaitis.

2017 metais altorius buvo restauruotas.

aukštyn