Į pirmą puslapį

Bibliografija

S. Ylos knygos viršelis.

  1. Stasys Yla. Jurgis Matulaitis. Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija, 2007.
  2. Jurgis Matulaitis. Užrašai. Vilnius: Aidai, 1998.
aukštyn