Į pirmą puslapį

Parapijos pastoracinė taryba

Tikslai ir uždaviniai – stiprinti bendruomenę, kelti įvairias iniciatyvas, aptarti visų metų liturginį kalendorių ir kurti komisijas.

Parapijos taryba renkasi kartą per 3 mėnesius arba esant reikalui.

Sekcijos: ekonominė, katechezės, vaikų ir jaunimo sielovados, suaugusiųjų švietimo, karitatyvinė-socialinė, liturginė, informacijos ir švietimo.

 

aukštyn