Į pirmą puslapį

Pirmoji išpažintis ir Komunija

Tėveliai, norintys vaikus auklėti katalikiškai ir juos ruošti pirmajai Išpažinčiai ir Komunijai, rugsėjo mėnesį ateina į parapijos raštinę. Atsineša vaiko Krikšto pažymėjimą ir užpildo registracijos anketą. Joje nurodoma data, kada vyks pirmasis informacinis tėvelių susirinkimas dėl mokymosi programos, užsiėmimų laiko ir pan.

Pasirengimas prasideda nuo spalio 1 d. Vaikai įsipareigoja dalyvauti vienoje savaitinėje pamokėlėje ir sekmadieniais kartu su tėveliais švęsti Šv. Mišias. Tėveliams organizuojami mokymai kartą per mėnesį darbo dienomis. Labai svarbu juose aktyviai dalyvauti, nes tėvai yra atsakingi už vaikų pasiruošimą pirmiesiems sakramentams.

Vaikai pirmąją išpažintį atlieka Gavėnios metu sutartu laiku. Antrą kartą Atgailos sakramentas priimamas prieš Komunijos šventę.
Pirmosios Komunijos priėmimo šventė paprastai būna gegužės mėnesį šiokiadienio vakaro šv. Mišių metu nedidelėmis grupėmis. Tai padeda pilniau išgyventi dieviškuosius slėpinius, prasmingiau švęsti, pasikviesti daugiau draugų ir giminių.

aukštyn