Į pirmą puslapį

Senjorų choras

Senjorų choras gyvuoja daug metų. Chorui vadovauja Alma Sakalauskienė.

Senjorų chore šiuo metu gieda 17 senjorų . Giedama sekmadieniais senjorams skirtose šv. Mišiose 8.00, taip pat pirmadieniais ir antradieniais vakarinėse šv. Mišiose.

Nauji nariai maloniai kviečiami giedoti senjorų chore ir gausiau papildyti jų gretas.

 Norintys laukiami sekmadieniais per 8 val. Mišias. Kreiptis į choro vadovę Almą Sakalauskienę (8 699 16124).

Repeticijos vyksta prieš šv. Mišias, 7.15 val. repeticijų kambaryje.

 

aukštyn