Į pirmą puslapį

Senjorų choras

Senjorų choras gyvuoja daug metų. Chorui akomponuoja Danutė Baršukaitienė.

Nauji nariai maloniai kviečiami giedoti senjorų chore ir gausiau papildyti jų gretas.

 

 

aukštyn