Į pirmą puslapį

Sutvirtinimas

Teikiamas Sutvirtinimo sakramentasGegužės mėnesį, mokslo metų pabaigoje, būsimų septintų klasių moksleiviai, ne jaunesni nei 13 metų, priėmę pirmąją Komuniją, savo mokyklos tikybos mokytojui pareiškia norą priimti Sutvirtinimo sakramentą. Rugsėjo mėnesį moksleiviai informuojami, kada ir kur turėtų kreiptis dėl pasirengimo.

Pasirengimas vyksta pagal Kauno arkivyskupijos programą:
1-as etapas Alfa kursas jaunimui
2-as etapas tikėjimo pagrindų katechezė

Sutvirtinimo sakramentas teikiamas gegužės mėnesį.
Sutvirtinamieji šalia krikšto vardo turi pasirinkti sutvirtinimo vardą, kuris turi būti šventojo vardas. Kiekvienam sutvirtinamajam būtina turėti sutvirtinimo globėją. Gerai, jeigu krikšto tėvai ir sutvirtinimo globėjai yra tie patys asmenys.

Sutvirtinimo globėjai turėtų:
• būti sulaukę šešiolikos metų;
• būti katalikai, priėmę Sutvirtinimo bei Eucharistijos sakramentą, gyvenantys pagal tikėjimą bei dabar prisiimamas pareigas, nebūti suvaržyti kokios nors uždėtos ar paskelbtos kanoninės bausmės;
• nebūti sutvirtinamojo biologinis tėvas ar motina.

 

aukštyn