Į pirmą puslapį

Žinios visi skelbimai

ŠV. MIŠIOS

VII — 8, 9.30, 11, 12, 18 val.
I—V — 7.30, 8, 18 val.
VI — 7.30, 8, 9, 18 val.

Kiekvieną mėnesį 12 d.
12 val. į pal. Jurgį Matulaitį

VISOS PAMALDOS ▹


Pal. Jurgio Matulaičio muziejus

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Palaimintojo koplyčia Lūginėje

Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios puslapiai